Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Twentse Motor Club gevestigd te Enschede, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40073755 hierna te noemen: `de Vereniging`.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan: secretaris@twentsemotorclub.nl.

In onderstaande kunt u lezen met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel: Onderzoeken of u lid kunt worden en het uitvoeren van de lidmaatschapovereenkomst
Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnr. en E-mailadres
Grondslag: Uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn: Indien u lid wordt gedurende de looptijd van de overeenkomst. Indien u geen lid wordt, worden uw gegevens zo snel mogelijk verwijderd binnen 6 maanden.
Ontvangers: Penningmeester

Doel: Administratie
Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnr. E-mailadres, Bankgegevens, Betaalgegevens, Geslacht en Type motor
Grondslag: Uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna, daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar.
Ontvangers: Penningmeester, Secretaris en Webmaster

Doel: Het verrichten en versturen van routes
Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam, Adres, Geboortedatum, Telefoonnr. E- mailadres, Bankgegevens en Betaalgegevens
Grondslag: Uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn: Gedurende de looptijd en daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar. Ontvangers: Penningmeester en Webmaster

Doel: Versturen digitale berichten, waaronder nieuwsbrieven
Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam en E-mailadres
Grondslag: Uitvoeren van de overeenkomst
Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is.
Ontvangers: Webmaster

Doel: Versturen berichten van derden, waaronder sponsoren
Welke persoonsgegevens: Voornaam, Achternaam en E-mailadres
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Zolang als men aangemeld is. Ontvangers: NVT

Doel: Om onze digitale dienstverlening te verbeteren
Welke persoonsgegevens: Cookies (zie voor meer info het sub-kopje Cookies) en IP-gegevens
Grondslag: Toestemming
Bewaartermijn: Iedere keer dat onze website bezocht wordt. Deze gegevens worden zo snel als mogelijk geanonimiseerd.
Ontvangers: Websitebeheerder en Analytics tools

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand die met de pagina’s van een websites wordt meegestuurd en door de browser op uw computer, tablet of mobiele telefoon wordt opgeslagen. We gebruiken cookies om u meer service te bieden bij het bezoeken van onze websites, die daardoor makkelijker worden in gebruik. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat u ingelogd kan blijven op een website of dat uw voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. We kunnen dankzij cookies zien hoe vaak onze websites – en welke pagina’s – door bezoekers worden bekeken.

Voor het plaatsen van bepaalde cookies moet u eerst toestemming te geven, voordat deze cookies mogen worden gebruikt. Deze toestemming is niet nodig indien en voor zover het technisch noodzakelijke (functionele) cookies en analytische cookies betreft, in de zin van de toepasselijke wetgeving, zoals artikel 11.7a lid 3 Telecommunicatiewet en de Privacy Verordening. U kunt uw toestemming voor cookies altijd weer intrekken, door uw internetinstellingen te wijzigen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Foto’s
Het plaatsen van foto’s op de website gebeurt uitsluitend achter de loginpagina voor de leden, deze pagina is door leden te bereiken met een loginnaam en een wachtwoord. Wij verzoeken de leden om deze gegevens niet te delen met overige personen en deze login voor zich zelf te houden. De meer algemene foto’s worden wel op de openbare pagina’s gebruikt.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Zonder uw toestemming verstrekt de Vereniging uw persoonsgegevens niet aan derden.

Inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens
U hebt het recht de Vereniging te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens (tenzij de Vereniging op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen. U dient zich bij een dergelijk verzoek te identificeren. Indien u wenst dat uw gegevens verwijderd worden, zal de Vereniging deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Vereniging hebben ontvangen.

Beveiliging persoonsgegevens
De Vereniging treft passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Minderjarigen
Indien u zich als minderjarige wenst te registreren dient u hiertoe expliciete toestemming van uw ouder of voogd te overleggen.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Vereniging. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De Vereniging raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Wijziging van het privacy beleid
De Vereniging past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van ons Privacyverklaring worden opgenomen. de Vereniging raadt u dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Vereniging er alles aan doen u per e-mail en via de websites te informeren.

Contactgegevens
Indien u vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of de Vereniging wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:
Verantwoordelijke: Secretaris
E-mail: secretaris@twentsemotorclub.nl

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy Policy Webprovider Buro Bedenkt Voor de privacy Policy van onze provider BuroBedenkt verwijzen wij u naar hun algemene voorwaarden op hun website: Privacyverklaring | Buro Bedenkt.

Voorzitter

Jan Willem Aardema
voorzitter@twentsemotorclub.nl

Secretaris
Penningmeester
Bestuurslid Evenementen
Webmaster